Mustafa Çınar

İşletme/Genel Yönetim, HukukHizmet Kalitesi  

Zamanlama  

İletişim  

 Hakkında

 Eğitim

Hukuk Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

( Lisans )


 Diller

  Türkçe Anadil

 Yetkinlikler

  Sorumluluk
  Sentezleme Bütünleştirebilme Yeteneği
  Uzlaşma ve Uzlaştırma Yeteneği
  Tekrara Dayalı İşleri Yapabilme Gücü
  Stratejik Düşünebilme
  Bütünü Görebilme - Kavrayabilme
  Güven Vericilik - İkna Etme Yorumlar


Hizmet Kalitesi


Zamanlama


İletişim


Değerlendirme

0  Corpitall İşletme Doktorunun Sunduğu Diğer Hizmetler

Şirket Kuruluş ve Ortaklık Sözleşmesi

Hizmeti Görüntüle

Konkordato Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Alacak ve Borç İlişkilerine Yönelik Takip Süreçleri

Hizmeti Görüntüle

Bilişim, Telekomünikasyon Hukuku ve Sorumlulukları

Hizmeti Görüntüle

Birleşme, Devralma İşlemleri ve Bu Süreçte Yapılması Gereken Sözleşmeler

Hizmeti Görüntüle

Finansal Sözleşmeler

Hizmeti Görüntüle

Gayrimenkul Firmalarında Eser ve Diğer Tüm Sözleşmeler

Hizmeti Görüntüle

Gayrimenkul Firmalarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Hizmeti Görüntüle

İpotek ve Rehin Sözleşmelerinin Niteliği, Türü ve Alacaklıların Talep Edebileceği Miktar İle Kalemler

Hizmeti Görüntüle

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Sorunlar

Hizmeti Görüntüle

Kefalet Sözleşmeleri ve Geçerlilik Şartları

Hizmeti Görüntüle

Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Süreçleri

Hizmeti Görüntüle

Kişisel Verilere İlişkin Hukuki Danışmanlık ve Süreç Yönetimleri

Hizmeti Görüntüle

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararları ve İtiraz Süreçleri

Hizmeti Görüntüle

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumluluk

Hizmeti Görüntüle

Kooperatif Hukuku

Hizmeti Görüntüle

Mimari Eser Sözleşmeleri ve Telif Hakları

Hizmeti Görüntüle

Satış Sözleşmeleri

Hizmeti Görüntüle

Satış Vaadi Sözleşmeleri

Hizmeti Görüntüle

Serbest Bölgeler Hakkında Düzenlemeler ve Uygulamalar

Hizmeti Görüntüle

Tüketici Hukuku

Hizmeti Görüntüle

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreçleri

Hizmeti Görüntüle

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Veri Aktarımı Süreçleri

Hizmeti Görüntüle

Yönetim Planı Düzenleme

Hizmeti Görüntüle

Kıymetli Evrak Hukuku ve Özel Şartları

Hizmeti Görüntüle