Özkan Demir

İşletme/Genel Yönetim, Finans ve Mali İşlerHizmet Kalitesi  

Zamanlama  

İletişim  

 Hakkında

 Eğitim

İşletme

2019 ( Doktora )

İşletme

Işık Üniversitesi

2017 ( MBA )

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2014 ( Lisans )

Bi̇lg. Muhasebe Ve Vergi̇ Uygulama

Sakarya Üniversitesi

2012 ( Önlisans )


 Diller

  İngilizce Başlangıç

 Yayınlar

  APPLIED ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE THEORIES FOR AUTOMOTIVE AND AGRICULTURAL SECTORS IN TERMS OF COMPANIES DECLARING CONCORDATMakale
  KONKORDATO KAPSAMINDA TİCARET MODELLERİMakale

 Yetkinlikler

  Nakit Akış Yönetimi
  Finansal Yönetim
  Finansal Optimizasyon
  Konkordato Proje ve Süreç Yönetim Danışmanlığı
  Yönetim Muhasebesi Raporlama Sistemleri Kurulumu

 Sertifikalar

  Iso 20700 Yönetim Danışmanlığı Hizmet Standardı  
  Ydd-101 Yönetim Danışmanlığı Temel Yetkinlikler  
  Yd-102 İşletmelerde Geleceğin Tasarımı  
  Yd-104 Danışmanlar İçin Süreçlerle Yönetim  
  Konkordato Komiserliği Eğitim Sertifikası  

 STK Üyelikleri

  Yönetim Danışmanları Derneği

 Deneyim

Konkordato Komiseri

Asliye Ticaret Mahkemesi Emrinde

October 2018 - April 2024

2018 yılında yürürlüğe giren Konkordato Kanunu kapsamında, çalışan sayısı 40 kişi ile 250 kişi arasında bulunan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Üretim Şirketlerinde Konkordato Komiserliği görevi ile Kamu Hizmetlerinde bulundum. Konkordato Komiseri olarak atandığım şirketlerde, şirketlerin ödeme güçlüğüne düşmesinin kök nedenlerini tespit edip, öncelikle işletmenin Başabaş noktasını yakalamasını, daha sonra borçlarını ödeyebilecek nakit akışına kavuşmasını sağlayacak tedbir, politika ve stratejik kararları hayata geçirdim. Bu görevlerim kapsamında, SOUTHERN UNIVERSITY INSTITUTE OF MANAGEMENT BUSINESS AND LAW SU-IMBL bünyesinde Doktora Çalışmamı tamamladım. " TRADE MODELS WITHIN THE CONTEXT OF ARRANGEMENT OF BANKRUPTCY" başlıklı çalışmamda özetle; " Konkordato Projesinde yer alan alacaklılar arasındaki adaletin bozulmaması için uyulması gereken “alacaklılar arasındaki adaleti bozacak şekilde borçların ödenmemesi” kuralı, şirketin ticari hareket alanını kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamadan hareketle, Konkordato süreci içerisinde bulunan bir şirkette yapılan vaka çalışmasında şirketin, Konkordato sürecine girmeden önce müşterilerinden aldığı sipariş avanslarını, belli bir satış ıskontosu uygulayarak ödemesinin, şirketin ticari faaliyetine olan etkisi analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan veriler değerlendirilmiştir. Yine bu “alacaklılar arasındaki adaleti bozacak şekilde borçların ödenmemesi” kuralından hareketle, Konkordato süreci içerisinde bulunan bir şirkette yapılan vaka çalışmasında şirketin, Konkordato sürecine girmeden önce tedarikçisine verdiği şirket çeklerine karşılık olarak, “Barter modeli çerçevesinde Gayrimenkul veya Motorlu Taşıt takası sonucunda, şirket envanterine hammadde tedarik etmesi” konusu incelenmiş ve örnek senaryo üzerinden, Hammadde tedarikçisine, Konkordato projesi kapsamında yer alan borcun kısmen veya tamamen ödenmesi ön koşulu ile Barter modeli temelinde hammadde tedariki sağlanması ticaret modeli önerisi ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır." Tüm bunların yanı sıra, Konkordato davalarında Stratejinin belirlenmesi, süreç yönetimi ve Alacaklılar ile ilişkilerin yönetimi konularında tecrübeler edinilmiştir.
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Xxxxxxxx Tekstil San. Ve Tic Ltd.şti.

July 2012 - December 2016

Bursa'da Kurulu Xxxxxx Tekstil Ltd.Şti.; Perakende Perde Mağazalarına Toptan Perdelik kumaş satışı yapan firmamızda İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başladım. Firma bünyesinde Genel Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi sistemlerini kurdum. Logo Go Plus programının tüm özelliklerini kullanılabilir hale getirerek "Satış Siparişi Alma" aşamasından "Sevkiyat" aşamasına kadar Günlük iş akışını sisteme taşıdım. Yaklaşık 600 adet Aktif Müşteri altyapısını ve 2.500 den fazla Stok altyapısını elden geçirerek çeşitli analiz ve raporlamaları üretilebilir hale getirdim. Müşteri bazında karlılık başta olmak üzere Ürün bazında ve Kolleksiyon bazında karlılık analizlerini reel anlamda oluşturarak gerek müşteri temelli ve gerekse kolleksiyon temelli Satış, Pazarlama ve Yatırım politikalarının yorumlanabileceği altyapıyı oluşturdum. İstanbul'da Kurulu Xxxxx Mekanik Perde Sistemleri Ltd.Şti.; 2.450 Metrekarelik kapalı alanda Stor Perde Sistemleri imalatı yapıp İstanbul genelinde yaklaşık 300 adet Stor Perde Satışı yapan mağazayı müşteri portföyüne katmayı başaran firmamızın Logo Go Plus programı temelinde Muhasebe altyapısını ve Excel Programı vasıtası ile Finansman altyapılarını kurdum. Tül, Fonluk ve Stor perde Sistemlerinin gerek İstanbul'daki ve gerekse Bursa'daki Satış, Pazarlama ve Dağıtım altyapısının tamamen kurulması ve Batı Marmara, Doğu Marmara ve Tüm Anadolu olarak organizasyon yapısının tamamlanması sonucunda her iki firmamız (Ayrıca; İthalat ve İhracat işlemleri için kurduğumuz yan grup firmalarımız) tam entegre bir şekilde çalışmaktadır. Tüm bu ticari, mali ve finansal organizasyon sürecinin yönetilmesi kapsamında, haftanın 2 günü İstanbul'da 4 günü ise Bursa'da bulunarak, tüm grup firmalarımızın Muhasebe ve Finans Sistemlerini ve bu süreçlerin yönetimini gerçekleştirdim.
Ofis Yöneticisi

Xxxxxx Xxxxxx Smmm Ofisi

April 2009 - July 2012

Tekstil, Sağlık, Plastik, İnşaat, Gıda, İplik Üretimi, Metal İşleri, Eczane ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Anonim ve Limited Şirketler ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden oluşan Müşteri Portföyümüzün Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştiren ve 3'ü SMMM belgeli 1'i SMMM Stajyeri olmak üzere bana bağlı toplam 6 Personeli bulunan Mali Müşavirlik Ofisinde, Ofis Yöneticisi olarak görev yaptım. Muhasebe ile ilgili hertürlü işlemin yapıldığı Mali Müşavirlik Bürosu'nun İş Planlaması, Koordinasyonu, Önceliklerin belirlenmesi ve Mesai arkadaşlarımın öncelikli işlere göre yönlendirilmesi görevini yürüttüm. Muhasebe ile ilgili hertürlü mali tablonun kontrolü, hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması işlemlerinin kontrollerini yerine getirdim. 100 den fazla müşterimizin mali konulardaki mevzuat kapsamında tüm bildirimlerinin / beyannamelerinin verilmesi, takibi, sorunlarının tespiti ve sorunların çözülmesi noktasında gereken müdahaleyi yerine getirttim. Bunlarla birlikte, Muhasebesi Firma bünyesinde tutulan, denetim ve kontrolü benim sorumluluğumda olan firmaları yerinde denetleyip, Muhasebe mevzuatı gereğince yapılması gereken Genel Muhasebe Kayıtlarını yaptım veya Firma Bünyesindeki Muhasebe Sorumlularının yapmasını sağladım. Büyük Firmalarımızın dönemsel mali tablolarının S.M.M.M. Xxxxxx Xxxxx tarafından incelenmesi neticesinde ileri dönemlerde doğabilecek muhtemel sorunların önlenmesi için SMMM Xxxxxx Xxxx'nın işaret ettiği müdahaleleri ilgili firmalarda uyguladım.
Genel Muhasebe Şefi

S.i̇.s. Sayılgan İplik San. A.ş.

March 2006 - January 2008

Tekstil ve Turizm sektöründe (Kervansaray Oteller) bilinen ve Sayılgan Holding'e bağlı olan işletmemizin 6 personelden oluşan Muhasebe Departmanında Genel Muhasebe Şefliği görevini yürüttüm. Bünyesinde 4 Adet İplik Fabrikası ( Sis 1-2-3-4 ) , 5 Adet Otel ( Kervansaray Fomara, Termal, Kundu, Marmaris, Bodrum) ve çok sayıda Gayrimenkul'ü barındıran işletmemizde, İdari ve Mali İşler Müdürüme karşı aşağıdaki iş ve işlemleri yerine getirdim. -KDV-1, KDV-2 Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi v.s. beyannamelerinin ön çalışmalarının yapılması ve düzenlenmesi. -Konsolide Gelir Tablosu ve Bilanço tanzimi -Genel muhasebe kayıtlarının kontrolü -İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi -393 Şubeler Cari hesapların takibi, Grup Firmaları mutabakatları, -Tecil Edilebilir KDV dosyalarının tanzimi ve diğer Genel Muhasebe iş ve İşlemlerini yürüttüm. Sayılgan Holding'in (Tekstil Grubu) Özbekistan'a taşınmaya karar vermesi sonucu bir sonraki işime başlamak üzere istifa ederek görevimden ayrıldım.
Muhasebe Müdürü

Polimer Servis Dış Tic. Ltd. Şti. Gemlik Serbest Bölge

May 2005 - February 2006

Gemlik Serbest Bölgesinde Plastik Hammadde İmalatı, İhracatı ve İthalatı yapan şirketin Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüttüm. Serbest Bölge Muhasebat işlemleri (Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Periyodik Raporlar), İthalat, İhracat ve Üretim işlemleri, Personel ulaşım, Yemek v.s. iş ve işlemlerin gereğini yerine getirdim. İkametgâh değişikliğinden dolayı (Hasanağa Toki Konutlarında Ev aldım.) istifa ederek görevimden ayrıldım.
Genel Muhasebe Sorumlusu

Borelli Dokuma Tekstil San. Ve Tic. Ltd.şti.

December 2003 - April 2005

Üretiminin % 100' ünü ihraç eden işletmenin Muhasebe Sorumluluğu görevini yürüttüm. Netsis Entegre W3 ve Netsis Fusion Standart programlarının işletmeye tam entegrasyonu projesinde ekip lideri olarak görev aldım ve projeyi tamamladım. Borelli Dokuma Tekstil firmasında edindiğim tecrübe sayesinde İş Hayatım ile ilgili bakış açımın temeli oluşmuş ve kariyer hedeflerim doğrultusunda izleyeceğim yol haritasının rotası belirlenmiştir. Firma bünyesinde, KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, KDV Mahsubu, KDV İadesi, Tecil Edilecek KDV işlemleri, İhracat kayıtları, İthalat Kayıtları ve benzeri iş ve işlemlerin gereğini yerine getirdim. Kariyer hedeflerim doğrultusunda Firma Sahibi'nin hoşgörüsüne sığınarak birsonraki işime başlamak üzere ayrılmak istediğimi bildirdim. Yerime gelen yeni Muhasebe Sorumlusu arkadaşımın Oryantasyon eğitimi için üç ay firmada görev yaptım ve Firma Sahibinin müsaadesi ile birsonraki işime başlamak üzere istifa ederek görevimden ayrıldım.
Tahakkuk Kısım Sorumlusu (genel Muhasebe)

Kocaeli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı

November 1992 - November 2001

1992 yılında (15 Yaşımda) İzmit Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı’nda Lise Stajı ile mesleki kariyerime başladım. Lise stajım bittikten sonra Müteahhit elemanı olarak İzmit Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında çalışmaya devam ettim. 9 yıl boyunca sırasıyla İaşe–İkmal, Bilgi İşlem ve Tahakkuk departmanlarında üstlendiğim sorumluluklarımı arttırarak görev yaptım. Yaşımın çok genç olmasından dolayı “Sorumluluk” ünvanını almak kolay olmadı. 1999 yılından sonra (21 Yaşımda) ”Döner Sermaye Saymanlığı Tahakkuk Kısım Sorumlusu” statüsünde görev alarak, o dönemde 600 Çalışanı olan Kocaeli Devlet Hastanesinin, Bağ-Kur, SSK ve yaklaşık 100 Özerk ve Resmi Dairelerde bulunan alacaklarının takibini ve Tek Düzen Hesap planı çerçevesinde Satışlar, Bütçe ve Yeşilkart Tahakkuları takibini üstlendim. 2001 Kasım-2003 Haziran tarihleri arasında askerlik görevimi yerine getirmek üzere Devlet Hastanesindeki görevimden ayrıldım.

 Projeler

Muhasebe Ve Finans Bilgi Akış Sistemi Kurulumu

August 2012 - December 2013
2012-2013 yıllarında, Muhasebe ve Finans sisteminin yanında İşletme İşleyiş Sistemi Logo Go Plus programı temelinde kurulmuştur. 01.01.2013 tarihi itibari ile Sipariş, Satınalma, Sevkiyat ve muhasebe departmanlarında görevli arkadaşlarımın, tüm iş ve işlemlerini, Logo Go Plus programının birer kullanıcısı olarak sistem üzerinde ifa etmeleri sağlandı. Bu projenin tamamlanması sonucunda Stok Yönetimi, Satış ve Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim ve Yönetim Muhasebesine ait bilgileri içeren analiz tabloları, birer sistem çıktısı olarak belli periyotlarda ve istenilen detayları ile raporlanabilir hale gelmiştir.

Netsis İşletme Tam Entegrasyon Prog. Ekip Liderliği

December 2003 - June 2004
2003- 2005 yılları arasında çalışılan Borelli Dokuma Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti. 'nde Netsis Entegre W3 ve ardından Netsis Fusion Standart sürümlerinin işletmeye tam entegrasyonu projesinde Ekip Lideri olarak görev alındı. Sözkonusu proje tamamlanıp, tüm departmanların Netsis altyapısı ile çalışması hedefi gerçekleştirildi.

Erp İşletme Bilgi Akış Sistemi Kurulumu

July 2013 - April 2023
Limon Finans ve İşletme Yönetim Danışmanlığı şirketi çatısı altında, her bir Danışanımıza kurduğumuz ERP İşletme Bilgi Akış Sistemi Kurulumu ve Yönetim Muhasebesi Raporlamalarının her biri ayrı ayrı proje olarak değerlendirilmekte, İşletme Bilgi Akış Sistemi Kurulumu 3 ay ile 12 ay arasında işlevsel bir şekilde devreye alınabilmektedir.

 Yorumlar


Hizmet Kalitesi


Zamanlama


İletişim


Değerlendirme

0  Corpitall İşletme Doktorunun Sunduğu Diğer Hizmetler

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Bilanço Yönetimi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Bütçe ve Planlama Yönetimi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Duran Varlık Yönetimi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Finansal Analiz Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Finans ve Mali İşler Checek – Up Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Finansal Planlama Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Finansal Risk Raporlama Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Finansal Varlıklarda Değerleme Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

İşletme Sermayesi Yönetimi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Kâr Dağıtım Politikası Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Kâr Paylaşımı ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Kredi Yönetimi ve Banka İlişkilerinin Güçlendirilmesi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Makro Göstergeler Doğrultusunda Ekonomi Analizi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Mali Denetim Sisteminin Oluşturulması Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Mali Raporlama Sistemleri Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Mali Tabloların Analizi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Maliyet Kontrolü ve Sistem Kurulması Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Nakit Akış Simülasyonlarının Hazırlanması Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Ortak Kodlama Sistemi (Master Plan) Kurulması Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Şirket Değerleme Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Vergi Simülasyonlarının Hazırlanması Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Yatırım Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Yatırımdan Çıkış ve Exit Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Yönetim Muhasebesi ve Üretim Koordinasyon Yönetimi Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle

Bilanço Yönetimi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Bütçe ve Planlama Yönetimi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Ekonomik Kriz Ortamında Finansal Yönetim Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finans ve Mali İşler Uzmanlık Programı

Hizmeti Görüntüle

Finans veya Muhasebe Bilmeyen Yöneticiler İçin Bilanço Okuma Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finans veya Muhasebe Bilmeyen Yöneticiler İçin Mizan Okuma Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finans veya Muhasebe Bilmeyen Yöneticiler İçin Temel Hesaplamalarla Başabaş Noktası Hesaplama Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Analiz Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Krizler ve İşletme Başarısızlıkları Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar Kurumlar Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Varlıklarda Değerleme

Hizmeti Görüntüle

Finansal Yönetime Giriş

Hizmeti Görüntüle

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Hizmeti Görüntüle

İşletme Sermayesi Yönetimi

Hizmeti Görüntüle

Kâr Dağıtım Politikası

Hizmeti Görüntüle

Kâr Paylaşımı ve Sürdürülebilirlik Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Kurumsal Maliyet Düşürme Stratejileri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Mali Tabloların Analizi

Hizmeti Görüntüle

Müşteri İstihbaratı, Tahsilat ve Risk Yönetimi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Paranın Zaman Değeri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Finansmanı Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Şirket Birleşme ve Satın Alma Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Analiz, Çeşitleri, Yöntemleri ve Teknikleri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Planlamanın Temel İlkeleri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Finansal Türev Araçları Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

Dijital Dönüşümde Finans Yönetimi ve Risk Analizi Eğitimi

Hizmeti Görüntüle

İlave Kredi Temini & Kredi Yapılandırma Danışmanlığı

Hizmeti Görüntüle